Rask Mølle & Omegns Idrætsforenings venner

Onsdagsbanko

Dato: 10. juni 2020

Tid: 19:00

Sted: Rask Mølle Hallerne

AFLYST:      Da vi
desværre ikke
samles i
større forsamlnger
afventer vi nærmere.