Rask Mølle & Omegns Idrætsforenings venner

Onsdagsbanko

Dato: 11. december 2019

Tid: 19:00

Sted: Rask Mølle Hallerne

Vi spiller om 70 gevinster

50 x alm.gevinster
+ 20 x juleposer á 500,- kr. 

4 x RASK MØLLE spil                                  kr. 100,- / 200,- / 400,-

BINGO

10 x før / 8 x efter pausen á kr. 200,-

Den hvide: kr. 250,- / 500,- / 1000,-