Priser

Medlemskort 20,- kr. Gælder et kalenderår.
Kortpris 10,- kr. Der må spilles på egne kort.
Man får et kontrolmærke (noteret med antal købte kort).
Kontrolmærket gemmes til sidste spil i måneden.
Rask Mølle spil 20,- kr. 6 pl. Spilles 4 gange i første halvleg
1 rk. 100,- kr./ 2 rk. 200,- kr./ 3 rk. 400,- kr.
Bingo 5,- kr. 1 halvleg, duppes kun ved fuld bankoplade.
10 x 200,- kr. (mindste gevinst 50,- kr.)
2 halvleg, duppes kun ved fuld bankoplade.
8 x 200,- kr. (mindste gevinst 50,- kr.)
Den hvide 10,- kr. Duppes hver gang der er banko.
1 rk. 250,- kr./ 2 rk. 500.- kr./ 3 rk. 1000,- kr.
Kontrolmærker kontrolmærker for hele måneden udspilles sidste onsdag i hver måned.
1 rk. 500,- kr./ 2 rk. 1000,- kr./ 3 rk. 1500,- kr.