Vennernes historie

Historien om Rask Mølle Omegns Idrætsforenings venner…

ROI’s-Venner

Vennernes BANKO startede ved en tilfældighed. En varm sommeraften i 1971, var pigeholdet til fodboldtræning, men ingen havde lyst til at træne. Så de satte sig sammen med deres træner Arne Sørensen og lod tankerne, om at afholde nogle banko spil, få frit løb. Et eventuelt overskud skulle så gå til, damerne og ungdomsafdelingen. Den første bestyrelse blev nedsat. Med Arne Sørensen som formand og Therkel Therkelsen som kasserer. De fem piger i bestyrelsen blev Ellen Jensen, Karen Skovgård, Jette Therkelsen, Bente Brandenborg samt Lis Skou alle ca. 15 år.

Det første banko spil blev holdt på Rask Mølle kro, onsdag d. 8 September 1971. Kassereren havde selv vekselpenge med, og der var opnået kredit ved både slagteren, købmanden og kroen.
Økonomisk fiasko var det første ord der blev tænkt. Kun 48 mennesker var mødt frem, så det gav desværre et underskud på godt 450 kr. Forsøget fik heldigvis lov at fortsætte. De 5 første spil gav underskud, men så begyndte det at gå bedre, og ved juletid var gælden betalt ud.

I 1974 blev foreningen en selvstændig støtteforening, hvor R.O.I.s venner fik sine egne vedtægter.
Bl.a. ændredes der i vedtægterne, så evt. overskud går til ungdoms og idrætsarbejdet i R.O.I.

Fra starten blev der købt bolde og trøjer/klubdragter til fodboldafdelingen. Ligesom gymnastikafdelingen, fik gymnastikredskaber. Volleyball og badminton fik også bolde, samt stævnegebyrer betalt.
Buskørsel for de mindste til udekampe var en stor post i mange år. Også ture til venskabs klubber i Norge og Sverige blev betalt af vennerne. I 1980 lejede vennerne et stykke jord i Skovby, der skulle bruges til træningsbaner. Først da fodbolden efter godt 20 år blev mindre interessant, blev banerne i Skovby nedlagt, og nyt lysanlæg opsat på træningsbanerne i Rask Mølle. (2002)

Foråret 87 bød på et nyt tiltag, tennisanlægget blev bygget og overgivet til idrætsforeningen.
Da nummer 2 hal blev bygget af frivillige i 96 – 97, gav vennerne også et kontant beløb hertil. Den 15/10-2016 blev en udendørs FITNESS indviet. Betalt af vennerne + tilskud fra kommunen og Velux fonden

Vennernes første formand blev ved i 22 år. Vores opråber ”Karl” har ”råbt” op i næsten 40 år, plus han sad i bestyrelsen i 24 år. Kasserer Mogens Rasmussen har siddet på kassen i 2 perioder, i alt 27 år. Vagn Blåbjerg har siddet i bestyrelsen over 25 år og er stadig aktiv.
Banko spillet har i årenes løb, også været holdt i (Uldum, Hornborg og Åle) forsamlingshuse om vinteren, og i hallen om sommeren. Mandag og tirsdag har også været brugt og søndag sammen med håndboldklubben HK 73. Fra Marts 1990 blev det dog fast om onsdagen i Rask Mølle hallen.

Dette er et lille indblik i hvad vennernes Onsdags BANKO er og står for.
Fordi pigerne ikke gad træne en varm sommerdag i 1971, og fik en god ide, kan vi takke dem og mange andre som arbejder eller har arbejdet vederlagsfrit, for denne gode sag.

Bestyrelsen